MOW Kwidzyn / INFORMACJA DLA RODZICÓW

logo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

2.06.20

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie informuje, że egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020  odbędzie sie w dniach 16-18 czerwca 2020 r zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Harmonogram egzaminów:

16 czerwiec 2020 r - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

17 czerwiec 2020 r - egzamin ósmoklasisty z matematyki,

18 czerwiec 2020 r  - egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

 

7 – 9  lipiec 2020 r  - egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Członkowie zespołu nadzorującego lub inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie mogą przyjść na egzamin, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo  sami są objęci kwarantanną  lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdające nie powinny wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. MOW w Kwidzynie zapewnia zdającym przybory piśmiennicze oraz linijkę (w przypadku egzaminu z matematyki). Placówka zobowiązana jest do przeprowadzania  dezynfekcji przyborów. Obowiązuje zakaz pożyczania przyborów od innych zdających.
 5. MOW w Kwidzynie zapewnia uczennicom wodę pitną.
 6. W oczekiwaniu na wejście do sal egzaminacyjnych zdające zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte nos i usta.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na trenie całej szkoły  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych  po zajęciu miejsc przez zdających.
 8. Zdające są zobowiązane do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdająca ma obowiązek ponownie zakryć nos i usta, kiedy:

- podchodzi do niej nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie,

- wychodzi do toalety,

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdające, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć zakryty nos i usta w czasie trwania  całego egzaminu.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

- zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

- obowiązku zakrywania  ust i nosa w przypadku bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wyjścia do toalety                lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

- niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i         oddychania.

 1. Zdająca może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyła pracę z arkuszem egzaminacyjnym) najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym czasem jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdająca skończyła pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdające nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Szczegółowe "Wytyczne dotyczące  organizowania i przeprowadzania w 2020 r" oraz  "Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z aktualizacją  z dnia 21 maja 2020 r" znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku pod adresem www.oke.gda.pl. 

W przypadku pytań dotyczących egzaminu ósmoklasisty zapraszamy Państwa do telefonicznego lub mailowego kontaktu z wicedyrektorem ds. dydaktyki i wychowania p. Magdaleną Lesiak lub wychowawcą klasy VIII p. Dariuszem Zatorskim.

PRZECZYTAJ JESZCZE:

Ogólnopolski Konkurs Biblijny

W dniach 15-17 września 2020 odbył się etap szkolny on-line Ogólnopolskiego ...

SPACER Z PSIAKAMI - POMAGAMY

Dzisiaj dziewczyny zrobiły cos dobrego dla czworonogów z Kwidzyńskiego ...

ZAJĘCIA WAKACYJNE

Co robimy w takie upalne piękne lato? Nie ma nudy: odpalamy się,pływamy, robimy ...

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

W dniu 12.08.2020 r. wychowanki wraz z wychowawcami odwiedziły nasze MINI ZOO. Po ...

Start | Aktualności | Oferta | Kontakt MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY im Janusza Korczaka 82-500 Kwidzyn ul.Moniuszki 5 tel.: +48 (055) 279-38-71 fax: +48 (055) 612-50-53 tel. kom.: +48 515 276 534